Advokátní kancelář
    Profesionalita
          Kvalita

Váš spolehlivý průvodce paragrafy...

AK AdametzAdvokátní kancelářAK Adametz

Právní služby

Nabízíme svým klientům široké spektrum právních služeb a pomoc při právních problémech každodenního života. Při poskytování právních služeb se zaměřujeme především na právní poradenství a odborné konzultace, sepis smluv a dohod, zastupování klientů při jednáních i ve sporech, zastupování klientů před soudy, obhajobu v trestním řízení a další činnosti směřující k zajištění potřeb a zájmů našich klientů.

Tyto služby poskytujeme především v oblastech občanského práva, rodinného práva, trestního práva, pracovního práva, závazkového práva a dále v oblasti právních vztahů k nemovitostem či exekuce a soudního výkonu rozhodnutí.

 • OBČANSKÉ A RODINNÉ PRÁVO

  • rozvod a komplexní vypořádání vzájemných vztahů mezi manžely v rámci rozvodového řízení včetně úpravy vztahů k nezletilým dětem a smluvní vypořádání bydlení a majetku
  • nájemní a podnájemní smlouvy
  • vymáhání dlužných pohledávek
  • zastupování klientů v soudních řízeních souvisejících s občanským právem
  • zastupování klientů v dědickém řízení
  • řešení dalších občanskoprávních vztahů
 • PRACOVNÍ PRÁVO

  • řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci - sepis pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, výpovědí
  • zastupování klientů v soudních řízeních souvisejících s pracovním právem
 • TRESTNÍ PRÁVO

  • obhajoba klientů v trestním řízení
  • zastupování poškozených v přípravném řízení i v řízení před soudem
  • vyhotovení trestních oznámení
 • SMĚNEČNÉ PRÁVO

  • vypracování směnek, bianco směnek
  • zastupování v soudních řízeních týkajících se vymáhání plnění ze směnek
  • směnečné zajištění vztahů souvisejících s převody nemovitostí
 • OBCHODNÍ PRÁVO

  • založení společnosti s.r.o. a změny ve společnostech s.r.o.
  • převody obchodních podílů
  • vypracování obchodních smluv – kupní smlouva, smlouva o dílo, mandátní smlouva apod.
 • VZTAHY TÝKAJÍCÍ SE NEMOVITOSTÍ,
  ADVOK. ÚSCHOVA

  • vypracování smluv o zřízení věcného břemena, zástavních smluv
  • smluvní převody nemovitostí – kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva apod.
  • změny a vypořádání spoluvlastnických práv k nemovitostem
  • návrh na vklad do katastru nemovitostí
  • advokátní úschova peněz či listin
 • ÚSTAVNÍ PRÁVO

  • sepis ústavních stížností
  • zastupování klientů před Ústavním soudem ČR